اطلاعات همایش

همایش
علوم ورزشی نوین ؛ ورزش حرفه ای و ارتقاء تندرستی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گنبد کاووس

تاریخ
از 1394/12/06 لغایت 1394/12/06
مدیریت ورزشی
اقتصاد و ورزش حرفه ای
بازاریابی ورزشی
جامعه شناسی ورزشی
حقوق ورزشی
ورزش و کارآفرینی
رویکردهای نوین در مدیریت باشگاه ها
توسعه گردشگری ورزشی
نقش و جایگاه مدیران و مربیان در حوزه ورزش حرفه ای و تندرستی
برنامه های استراتژیک در حوزه ورزش حرفه ای و تندرستی
مشارکت بخش خصوصی در ورزش حرفه ای و تفریحات
تاثیر بازی های بومی و محلی در صنعت ورزش
نقش جامعه و فرهنگ در ارتقاء ورزش حرفه ای و تندرستی
اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی
کارآفرینی ورزشی
تکنولوژی اطلاعات در ورزش
آموزش از راه دور و ورزش
خصوصی سازی در ورزش
اقتصاد و نوآوری در ورزش
ورزش همگانی
ورزش پهلوانی
ورزش بانوان
ورزش های بومی و محلی
رابطه متقابل فرهنگ و ورزش
ارتباطات و رسانه های ورزشی
اماکن، تجهیزات و استانداردهاری فضای ورزشی و سایر موضوعات مرتیط با حوزه مدیریت ورزشی


فیزیولوژی و تغذیه ورزش

تغذیه و سلامتی
علم تمرین
فعالیت بدنی و مکمل ها
فعالیت بدنی و سالمندان در بیماری ها
فیزیولوژی ورزش در دوران رشد و بارداری
فعالیت بدنی در شرایط بدنی مختلف
فعالیت بدنی و تغذیه
فعالیت بدنی وتندرستی
فعالیت بدنی وسیستم ایمنی
فعالیت بدنی وسیستم تنفسی
فعالیت بدنی وسالمندی
فعالیت بدنی و غدد درون ریز
فعالیت بدنی و زنان
فعالیت بدنی و قلب
و سایر موضوعات مرتبط با فیزیولوژی ورزشی


حرکت اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

شناسایی و پیشگیری از آسیب های ورزشی
نقش فعالیت بدنی در پیشگیری و درمان ناهنجاری های اسکلتی
فیزیوتراپی و ورزش
ناهنجاری های اسکلتی و سبک زندگی
آسیب های رایج در رشته های ورزشی مختلف
ورزش حرفه ای و آسیب دیدیگی های ورزشی
حرکت صلاحی و پیشگیری در دوران بلوغ و سایر موضوعات مرتبط

بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک کلینیکی
بیومکانیک و توسعه عملکرد ورزشی
بیومکانیک آسیب های ورزشی
بیومکانیک و ورزش سالمندان و معلولان
بیومکانیک مهارت¬های پایه و تکنیک¬های ورزشی
تجزیه تحلیل بیومکانیکی اجراهای ورزشی و سایر موضوعات مرتبط

رفتارحرکتی، روانشناسی ورزشی

مهارت¬های روانی و ورزش حرفه ای
بهداشت روانی و ورزش
آموزش و سنجش
رشد و تکامل حرکتی
مطالعات کاربردی در حیطه های مختلف
ویژگی¬های مشاور ورزشی
روانشناسی تمرین و مسابقات ورزشی
پروفایل روانی و کسب موفقیت
تصویرسازی ورزشی و کسب موفقیت
استراتژی های آموزش تکنیک های آمادگی روانی در ورزش
آموزش و پژوهش در روانشناسی و سایر موضوعات مرتبط