اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات در علوم و مهندسی نوین

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قدسیه ساری

تاریخ
از 1394/11/15 لغایت 1394/11/15
-مهندسی نرم افزار
-هوش مصنوعی و محاسبات نرم
-فناوری اطلاعات و ارتباطات
-الگوریتم و محاسبات
-معماری سازمانی
-آینده پژوهی
-داده های عظیم
-وب کاوی و داده کاوی
-امنیت شبکه و اطلاعات
-فناوری اطلاعات و اقتصاد مقاومتی
-فناوری اطلاعات و تهاجم فرهنگی
-فناوری اطلاعات و آموزش و یادگیری