اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی نقد زبانشناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم

تعداد مقالات
0

همراه
0912667063

تلفن ثابت
09125610352

ایمیل
info@confca.ir
وب سایت http://www.confca.ir

برگزار کننده
دانشگاه خوارزمی

تاریخ
از 1398/02/12 لغایت 1365/01/01
*چالش های ترجمه در سطوح واژگانی، صرفی، نحوی و بلاغی
*بررسی ترجمه اصطلاحات قرآنی با تکیه بر ساختارهای زبانی آن
*بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قران از نظر زبان شناختی
*روش شناسی ترجمه قرآن کریم با رویکرد بلاغی
*نقد و ارزیابی ترجمه کلمات اضداد در قرآن
*آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی در قرآن
*بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمه های قرآنی
*بررسی ترجمه سوره های قرآنی از لحاظ واژه و ساختار
*واکاوی ترجمه واژگان چند معنایی
*پژوهش های مرتبط