اطلاعات همایش

همایش
سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
02632552104

ایمیل
info@raftarconf.com
وب سایت www.raftarconf.com/fa

برگزار کننده

تاریخ
از 1397/12/06 لغایت 1397/12/06
سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی توسط شرکت همایشگران مهر اشراق در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ در شهر تهران و در سالن همایش های بین المللی صدرا برگزار میگردد.

این کنفرانس توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

روان شناسی عمومی
روانشناسی رشد ،روانشناسی تجربی،روانشناسی تربیتی،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی فیزیولوژیک،روانشناسی احساس و ادراک،روانشناسی یادگیری، روان سنجی،شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم )، روانشناسی مشاوره و راهنمایی،روانشناسی هوش و سنجش هوش ،روانشناسی پویایی گروه،روانشناسی کودکان استثنایی،روانشناسی جنایی، نوروپسیکولوژی

روانشناسی اجتماعی
روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران و جهان،روان شناسی اجتماعی و دین،روان شناسی شهری و محیط،شناخت اجتماعی،روان شناسی اجتماعی در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعی،گروه های اجتماعی

روانشناسی بالینی
اصول روانشناسی بالینی، فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی،آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان، روانشناسی مرضی، روان شناسی شخصیت، بهداشت روانی، روانشناسی یادگیری

رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
بهداشت روانی و پیشگیری، ناکامی، تعارض و فشار روانی، جو عاطفی خانواده، رفتار نابهنجار در محیط ارگانیک، پارادایم های جدید در آسیب شناسی روانی و درمانی، سبب شناسی اختلال وسواس فکری، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، اختلال در شخصیت، مبانی زیستی عصبی رفتار، روانشناسی اجتماعی، پویایی گروه، الگوهای فکری در روانشناسی کار، رهبری و مدیریت گروه، الگوسازی رفتاری، هوش هیجانی EQ، نارسایی های ذهنی، اختلالات یادگیری، کودکان استثنایی، خانواده و زوج درمانی، اضطراب، مدیریت استرس، بلوغ و بحرانهای آن، روانشناسی تحول، تاثیر تهاجم فرهنگی بر رفتار، سایکوسوماتیک، تاثیر روانگردان ها بر رفتار، احساس و ادراک، بارش مغزی و تفکر خلاق، تاثیر تعلیم و تربیت بر رفتار، گرایش های فلسفی و مکاتب بر رفتار، تفکر منطقی، علم النفس، ایدئولوژی رفتار، تاثیر رسانه های غربی بر رفتارو سایر موضوعات مطروحه در علوم تربیتی و روانشناسی در حوزه رفتار

رفتار در علم مدیریت و اقتصاد
رفتار فرد:ماهیت رفتار سازمانی ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مبانی رفتار فردی ، ادراک و تصمیم گیری فردی ، ارزشها
رفتار گروه:.مبانی رفتار گروهی ، درک تیم ، ارتباطات ، رهبری ، قدرت و سیاست ، تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
رفتار سازمانی:مبانی ساختار سازمانی ، تکنولوژی، طراحی شغل و تنش کاری ، منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها ، فرهنگ سازمانی ،تغییر و تحول سازمانی
رفتاردرعلوم سیاسی و اجتماعی:رفتار سیاسی، مردم شناسی رفتار، جامعه شناسی رفتار، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، نفوذ اجتماعی، کنترل سیاسی، کنترل اجتماعی، روان‌شناسی و سیاست، شخصیت و سیاست، ریخت‌ها و رگه‌های شخصیت و سیاست، سیاست و هویت، افکار عمومی، تبلیغات، شایعه، روان‌شناسی مکاتب سیاسی، شخصیت و سیاست خارجی و سایر موضوعات مطروحه در علوم سیاسی و اجتماعی در حوزه رفتار
رفتارزیست محیطی وکشاورزی:رفتارهای خرده فرهنگ ها و محیط زیست، رفتار رسانه ای و محیط زیست، نقش دانش محیط زیستی در رفتار خانواده ها با محیط زیست، جامعه شناسی رفتار زیست محیطی، نقش آموزه های دینی در رفتار محیط زیستی جامعه، نقش صدا و سیما در تبیین رفتارهای زیست محیطی جامعه، دولت ها، توسعه و رفتار زیست محیطی، تاثیر دانش محیط زیست در رفتار مدیران نسبت به محیط زیست، رابطه دانش در رفتارهای محیط زیستی مردم، دانش محیط زیستی و رفتار زنان با محیط زیست، رفتارشناسی دولت ها با مقوله محیط زیست، نقش دانش محیط زیست در جلب رفتارهای مشارکتی مردم، رابطه بین فقر اقتصادی و رفتارهای محیط زیستی

محورهای جامعه شناسی
• جامعه شناسی نظری-مفهومی
• مفاهیم جامعه شناسی
• نظریه های جامعه شناسی
• تفکر نظری در جامعه شناسی
• فلسفه و علوم اجتماعی
• نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
• جامعه شناسی نوین
• روش شناسی علوم اجتماعی
• آسیب شناسی اجتماعی
• انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
• آسیب های اجتماعی
• هنجارهای اجتماعی
• جامعه شناسی اعتیاد
• رفاه اجتماعی
• جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
• فقر، رفاه و طرد اجتماعی
• جامعه شناسی سلامت و پزشکی
• جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
• جنسیت و خانواده
• جامعه شناسی فرهنگی
• جامعه شناسی ادبیات
• جامعه شناسی دین
• جامعه شناسی فرهنگ
• جامعه شناسی هنر
• جامعه شناسی آموزش و پرورش
• جامعه شناسی تعلیم و تربیت
• جامعه شناسی سیاسی
• جامعه شناسی تاریخی
• جامعه شناسی توسعه
• جامعه شناسی کشاورزی
• جامعه شناسی سازمان های مدرن
• جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت

محورهای مدیریت آموزشی

• مدیریت آموزش
• اصول مدیریت آموزشی
• مدیریت آموزش عمومی
• کارکردهای مدیریت آموزشی
• الزامات مدیریت آموزشی
• فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
• سیاستگذاری آموزشی
• مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
• نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
• ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
• جامعه شناسی آموزش
• اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی
• سازمان های آموزشی
• تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
• مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
• استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
• آموزش و بهسازی منابع انسانی
• مدیریت مالی سازمان های آموزشی
• مدیریت آموزش کارکنان
• عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
• سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
• تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
• ویژگی های محیط های آموزشی
• مدیریت آموزشی تطبیقی
• نظام های نوین آموزشی
• نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
• کیفیت آموزشی
• سنجش کیفیت آموزشی
• سنجش اثربخشی آموزشی
• اعتبارسنجی سازمان های آموزشی
• برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
• فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی
• کلاس های غیرمتعارف