اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسـعه شهری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
77211508- 021

ایمیل
info@au.thconf.ir
وب سایت www.au.thconf.ir/fa

برگزار کننده
انجمن افق نوین علم و فناوری

تاریخ
از 1397/06/21 لغایت 1397/06/21
مهندسی عمران:
راه و ترابری
نقشه برداری
مهندسی ترافیک
مهندسی محیط زیست
مدیریت ساخت و اجرا
هیدرولیک و منابع آب

توسعه شهری :
طراحی شهری
مدیریت شهری
مدیریت بحران
گردشگری شهری
بهسازی و نوسازی شهری
برنامه ریزی شهری و منطقه ای

معماری:
معماری منظر
معماری داخلی
بازسازی پس از سانحه
مرمت بناها و آثار تاریخی
انرژی و تکنولوژی معماری
مطالعات معماری ایران و جهان