اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

تعداد مقالات
0

همراه
09197013176

تلفن ثابت

ایمیل
info@eeiran.ir
وب سایت www.ichc.ir/fa

برگزار کننده
موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

تاریخ
از 1397/02/30 لغایت 1397/02/30
• علوم انسانی
• مطالعات فرهنگی
• مطالعات اجتماعی
• محورهای ویژه
• بخش آزاد (پژوهش های مستخرج از پایان نامه مرتبط با محورهای همایش)