اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-77458390

ایمیل
info@sportconf.ir
وب سایت www.sportconf.ir/fa

برگزار کننده
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

تاریخ
از 1397/02/26 لغایت 1397/02/26
• مدیریت ورزشی
• مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
• مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی
• مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی
• مدیریت رسانه ‌های ورزشی
• مدیریت رویدادهای ورزشی
• مدیریت بازاریابی ورزشی
• فیزیولوژی ورزشی
• قلب و عروق و تنفس
• بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
• فیزیولوژی علمی عضلانی
• فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
• فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
• فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
• فیزیولوژی ورزشی کاربردی
• آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
• حرکات اصلاحی
• امداد ورزشی
• تربیت بدنی ویژه
• رفتار حرکتی
• رشد حرکتی
• یادگیری حرکتی
• آموزش تربیت بدنی
• محورهای ویژه
• اسلام و تربیت بدنی
• فرهنگ در ورزش
• اخلاق ورزشی
• بیومکانیک ورزشی
• روانشناسی ورزشی