اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در روسیه با محوریت کارآفرینی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-77212981

ایمیل
وب سایت www.scisr.ir

برگزار کننده
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ
از 1397/02/08 لغایت 1397/02/08
• کارآفرینی در سلامت (زیست فناوری- نانو- پزشکی- صناع غذایی- مهندسی پزشکی- انرژی ها نو)
• کارآفرینی در علوم مهندسی
• کارآفرینی در علوم پایه و تجربی
• کارآفرینی در علوم مهندسی