اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
وب سایت http://conf.isc.gov.ir

برگزار کننده
انجمن پژوهشی علوم مدیریت و معارف

تاریخ
از 1397/06/23 لغایت 1397/06/23
الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایش ها)

علوم قرآن و حدیث (کلیه گرایش ها)

علوم مدیریت (بازرگانی ، دولتی ، صنعتی و ...) و اقتصاد

فقه و حقوق

علوم حسابداری و حسابرسی

علوم روانشناسی

ادبیات فارسی و عرب

آموزش و پرورش و علوم تربیتی

تربیت بدنی

هنر

جفرافیا