اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات و پردازش داده ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور استان تهران

تاریخ
از 1397/08/02 لغایت 1397/08/02
محورهای کنفرانس

هوش مصنوعی

معماری کامپیوتر

پردازش داده ها

الگوریتمها و مدلسازی داده ها

معماری داده ها

مدیریت داده ها

کاوش و جستجوی داده ها

کاربردهای امنیتی داده ها

تحلیل شبکه های بزرگ و پیچیده

الگوریتم های توزیع شده و موازی

اینترنت اشیاء

Big Data (داده های عظیم )

شبکه ملی اطلاعات

شبکه اجتماعی و پیام رسان ها

مدیریت دانش

پردازش تصاویر

و تمامی موضوعات مرتبط

با علوم کامپیوتر

کسب و کار الکترونیکی