اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه الزهرا

تاریخ
از 1397/02/19 لغایت 1397/02/20