اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
028-33901200

ایمیل
info@mntech2018.ir

برگزار کننده
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

تاریخ
از 1397/02/20 لغایت 1397/02/20
Nano-materials
Micro/Nano-scale modeling & Simulation
MEMS/NEMS (Micro/Nano-electromechanical systems)
Nano-biotechnology
Nano-medicine
Nano-composites
Nanotechnology Applications in renewable energy
Micro/nano engineering
Nano-market & Nano-business