اطلاعات همایش

همایش
همایش توسعه پایدار در معماری، مدیریت شهری و روستایی با رویکرد صنعت توریسم و گردشگری

تعداد مقالات
0

همراه
۰۹۱۱۲۷۰۹۷۶۷

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
آموزشکده فنی و حرفه ایی امام خمینی(ره)علی آباد کتو

تاریخ
از 1397/02/25 لغایت 1397/02/25
– ضرورت توجه به آموزش پایداری فرهنگی،معماری و مدیریت شهری
– معماری، شهرسازی و توسعه پایدار
– حکمت اسلامی و فرهنگ در هنر و معماری
– نقش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
– توسعه صنعت گردشگری در راستای توسعه شهری و روستای پایدار
– اقلیم و انرژی در توسعه شهری و معماری پایدار