اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی فناوری مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
tec@i4c.ir

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور سمنان

تاریخ
از 1397/02/26 لغایت 1397/02/26