اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش ها و راه حل ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور سمنان

تاریخ
از 1397/04/07 لغایت 1397/04/07