اطلاعات همایش

همایش
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
05136029205

ایمیل
icee2018@sadjad.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی سجاد

تاریخ
از 1397/02/18 لغایت 1397/02/20
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
کامپیوتر
مهندسی پزشکی
صنعت و اقتصاد برق