اطلاعات همایش

همایش
نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
02188225699

ایمیل
info@ieconf.com

برگزار کننده
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ
از 1397/02/15 لغایت 1397/02/15
.مدیریت عمومی
.مدیریت صنعتی
.مدیریت دولتی
.مدیریت بازرگانی
.بازاریابی و فروش
.مدیریت منابع انسانی
.مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
.رهبری و رفتار سازمانی
.کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
.تولید، فرآیند و عملیات
.مدیریت استراتژیک و رقابت
.مدیریت تکنولوژی
.کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار
.صادرات با رویکرد اقتصاد مقاومتی
.مدیریت و اقتصاد در بیمه و بانک
.رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
.مدیریت جهانگردی و گردشگری
.مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
.اقتصاد مقاومتی
.حسابداری
.مدیریت مالی
.اقتصاد عمومی
.اقتصاد خرد
.اقصاد کلان