اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و فرهنگ

تاریخ
از 1397/02/05 لغایت 1397/02/06
محور بنیادی
- وب کاوی ، بازیابی و تحلیل وب
- وب معنایی
- مدل سازی کاربر و شخصی سازی

محور کاربردی
- وب أشیاء، رایانش همراه و همه جا حاضر
- کاربرست های سایبری
-شبکه های اجتماعی

محور معماری
- سکوهای رایانش ابری، انبوه و توزیعی
- سکوها و ابزارهای نرم افزاری وب

محور پشتیبانی
- اقتصاد، درآمد زایی و بازارهای برخط در وب
- وب و جامعه
- امنیت، حریم خصوصی و سیاست گذاری در وب
- رسانه و ارتباط شناسی وب