اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بیرجند- گروه علوم دامی

تاریخ
از 1397/01/22 لغایت 1397/01/23
تغذیه

ژنتیک و اصلاح نژاد

فیزیولوژی، بهداشت و سلامت

اقتصاد و مدیریت