اطلاعات همایش

همایش
دومین سمینار تخصصی آماری ناپارامتری وکاربرد های آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ
از 1397/02/13 لغایت 1397/02/14
Bayesian Nanparametric Statistics
Copula Functions
Machine Learning and Nanparametric Statistics
Nanparametric Density Estimation
Nanparametric Graphical Models
Nanparametric Mixture Models
Nanparametric Multivariate Analysis
Nanparametric Statistical Inference
Nanparametric Statistics for Big Data
Penalized Estimating Functions and Variable Selection
Sampling and Nanparametric Statistics
Stochastic Algorithms and Nanparametric Statisti