اطلاعات همایش

همایش
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-88369750

ایمیل

برگزار کننده
کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران

تاریخ
از 1397/09/24 لغایت 1397/09/25
۱) دستاورد های نوین بسته بندی
۲) نقش بسته بندی در حل مشکلات صنعت وتجارت
۳) بهبود فضای کسب و کار درصنعت بسته بندی ایران