اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-88551216

ایمیل
info@setcong.com

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی هدف

تاریخ
از 1397/02/26 لغایت 1397/02/26
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی صنایع
مهندسی متالوژی
مهندسی معدن
مهندسی هوا فضا
مهندسی شیمی
مهندسی مواد
مهندسی شهرسازی
مهندسی نفت
مهندسی پزشکی
مهندسی نساجی
مهندسی دریا
مهندسی هسته ای
مهندسی ژنتیک
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی