اطلاعات همایش

همایش
دهمین همایش ملی آموزش با رویکرد علوم شناختی

تعداد مقالات
0

همراه
09211979265

تلفن ثابت
021-22970060

ایمیل
confedu@srttu.edu

برگزار کننده
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تاریخ
از 1397/02/19 لغایت 1397/02/20
روش های نوین آموزشی در
علوم فنی و مهندسی
علوم پایه
علوم انسانی (زبان ادبیات، علوم دینی و معارف اسلامی، علوم تربیتی، ...)
تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم پزشکی

جهانی شدن و خلاقیت
آموزش و فناوری اطلاعات
آموزش و ارزشیابی
آموزش فنی و حرفه ای
برنامه ریزی درسی
آموزش و پرورش استثنایی

آموزش و پرورش شناختی
علوم اعصاب شناختی، یادگیری و حافظه