اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش آموزش ، پیشگیری و سلامت ورزشی

تعداد مقالات
0

همراه
09114065343

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان

تاریخ
از 1397/02/24 لغایت 1397/02/24
طب ورزشی:

فیزیولوژی ورزشی / آسیب شناسی وحرکات اصلاحی / تغذیه ورزشی / روانشناسی ورزشی/ بهداشت و ورزش

مدیریت ورزشی:

مدیریت سازمانهای ورزشی / مدیریت طرزاجرای مسابقات / مدیریت اوقات فراغت / ورزش ورسانه / بازاریابی ورزشی / حقوق ورزشی

جامعه شناسی ورزشی:

اخلاق ورزشی / ورزش و آسیب های اجتماعی / اسلام و تربیت بدنی / ورزش و هیجانات اجتماعی

رفتارحرکتی:

رشد حرکتی / یادگیری حرکتی / کنترل حرکتی