اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1397/08/23 لغایت 1397/08/23
– مدیریت بازاریابی در گردشگری پایدار
– نقش بازاریابی گردشگری در توسعه اقتصاد گردشگری
– تجربه های موفق بازاریابی گردشگری در جهان
– برند (نام و نشان تجاری) در گردشگری
– نقش رسانه های جدید در بازاریابی گردشگری
– شیوه های نوین بازاریابی گردشگری
– بازاریابی گونه های مختلف گردشگری
– آسیب شناسی بازاریابی گردشگری در ایران
– راهکارهای ارتقاء شیوه های بازاریابی گردشگری در ایران