اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۰۲۱۲۲۸۵۲۷۰۷

ایمیل
info@nabmconf.ir

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی علامه امینی

تاریخ
از 1397/02/20 لغایت 1397/02/20
* مدیریت کسب و کار (( بازرگانی )) با رویکردی ارزش آفرین و کاربردی در حوزه های مدیریت تبلیغات اسلامی – مدیریت برند اسلامی (( بایدها – نبایدها – فرصت ها و چالشهای پیش رو ))

* مدیریت کسب وکار (( بازرگانی )) و بازاریابی داخلی و مدیریت دانش

* مدیریت کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی

* مدیریت کسب و کار – مالی و ارزش آفرینی در کسب و کارها

* مدیر یت کسب و کار و بازار یابی بین المللی – برند ملی و ارزش آفرینی

* مدیریت برند و تبلیغات و ارزش ویژه برند

* مدیریت کسب و کار – حسابداری و ارزش افزوده

* حسابداری و حسابرسی، بازاریابی و کسب و کار

* حسابرسی ارزش ویژه برند

* بازاریابی و حسابداری چالشهای پیش رو

* حسابداری و نقش آن در ارتقاء عملکرد کسب وکار

* حسابداری بین المللی ( IFRS )