اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-48392921

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ
از 1397/02/18 لغایت 1397/02/19
سیستم‌ها و فنون مدیریت تولید و خدمات
پژوهش عملیاتی، تصمیم‌گیری و هوش محاسباتی در تولید و خدمات
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین تولید و خدمات
فناوری‌های توانمندساز تولید و خدمات
مدیریت پروژه‌های تولیدی و خدماتی
تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی
تحقیق و توسعه و نوآوری در تولید و خدمات
پارادایم‌ها و روندهای تولید و خدمات
تولید و خدمات سبز و توسعه پایدار
منابع انسانی در تولید و خدمات
ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در واحدهای تولیدی و خدماتی
مدیریت کیفیت و بهره­‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی