اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

تاریخ
از 1397/04/21 لغایت 1397/04/21
-مکاترونیک
-مکانیک
-کامپیوتر و هوش مصنوعی
-قدرت
-کنترل
-مخابرات
-الکترونیک