اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین همایش ملی فرماندهی و کنترل

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
011-35303540

ایمیل
c4i97[at]umz.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه مازندران

تاریخ
از 1397/09/27 لغایت 1397/09/28
امنیت،پایداری و توسعه در فرماندهی و کنترل

امنیت جامعه ای در فرماندهی و کنترل
امنیت سازی سیاسی برای فرماندهی و کنترل
الزامات و چارچوب های تصمیم سازی در سطوح و رده های امنیتی
خنثی سازی جنگ های الکترونیکی و پیشگیری از اختلال در شبکه ها
رسانه های انتقال امن
شرایط و انواع(دسته بندی یا طبقه بندی ) بحران همکاری های بین المللی در فرماندهی و کنترل
فرماندهی و کنترل در حوزه دفاعی وامنیتی

مدل ها و الگوهای فرماندهی و کنترل نظامی و امنیتی
معماری نیروهای دفاعی و امنیتی آینده
فرماندهی و کنترل در تهدیدات نوظهور نظامی و منازعات داخلی
تروریسم،بیوتروریسم و روش های هوشمند پیشگیری و کشف
جنگ اطلاعاتی و نبرد در فضای مجازی
فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی

کاربرد فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی
یکپارچه سازی فرایندها و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی
فرماندهی و کنترل در سازمان های حاکمیتی و نهادهای تصمیم ساز
فرماندهی و کنترل در فضای سایبری
فرماندهی و کنترل در حوزه های بانکداری،سوخت رسانی،امداد و نجات ،تجارت بین الملل،غذا و دارو مدیریت آب،حمل و نقل،مدیریت شهری و ترافیک،آمایش سرزمین ،گردشگری و …
توسعه زیرساخت های فرماندهی و کنترل برای امنیت وتوسعه پایدار

توسعه زیر ساخت های فرماندهی و کنترل
زیرساخت های حقوقی و قانونی فرماندهی و کنترل
رمز نگاری و هوشمند سازی در سامانه های فرماندهی و کنترل
شبیه سازی و مدل سازی فرایندهای فرماندهی و کنترل
سازمان،آموزش،ظرفیت سازی نیروی انسانی و مدیریت دانش
تعیین اولویت ها و برآوردها و تامین هزینه ها ،راهبردها،اولویت ها و سیاست گذاری در فرماندهی و کنترل توسعه علوم و فنون مرتبط با فرماندهی و کنترل عوم و فنون پیشرفته در فرماندهی و کنترل
علوم شناختی در تصمیم سازی،فرماندهی و کنترل
مفاهیم و مبانی پایه ، نظری فرماندهی و کنترل برای امنیت و توسعه پایدار

فرماندهی و کنترل در آموزه های مکتب اسلام و انقلاب اسلامی
فرایندها و ساختارهای فرماندهی و کنترل
نظریه ها و مدل های فرماندهی و کنترل
سیاستگذاری وراهبرد فرماندهی و کنترل
آینده پژوهی و دیده بانی روندها و رخداد های آینده