اطلاعات همایش

همایش
دومین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۰۳۱۳۳۹۱۲۷۴۲

ایمیل

برگزار کننده
انجمن آب و فاضلاب ایران

تاریخ
از 1398/08/22 لغایت 1398/08/24
تامین،انتقال، تصفیه و توزیع آب

جمع آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب

بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف، پساب‌ها و آب‌های لب شور

فناوری‌های نوین درآب و فاضلاب

ارتقا، مقاوم‌سازی و بازسازی سامانه‌های آب و فاضلاب

مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه‌های آب و فاضلاب

رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی درمدیریت مصرف آب

بومی‌سازی ضوابط طراحی سامانه‌های آب و فاضلاب

تجارب حاصل از بهره‌برداری بومی از سامانه‌های آب و فاضلاب

ارزیابی و آسیب‌شناسی ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب