اطلاعات همایش

همایش
نهمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران با رویکرد نظریه کنترل و کاربرد آن در مهندسی برق

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
051-57252082

ایمیل
gonabad.cnf@gmail.com

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

تاریخ
از 1397/06/06 لغایت 1397/06/07
• قدرت
• کنترل
• الکترونیک
• مخابرات
• مکاترونیک
• مهندسی پزشکی
• کامپیوتر,IT,ICT
• آموزش مجازی
• کنترل ابزار دقیق
• کنترل سیستم های هیبرید
• کنترل سیستم های غیرخطی
• نظریه آشوب
• کنترل تطبیقی
• کنترل بهینه
• بهینه سازی
• کنترل و پزشکی