اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
www.pgc2019.com

برگزار کننده
انجمن ژئومکانیک نفت ایران

تاریخ
از 1397/11/02 لغایت 1397/11/03
مطالعات لرزه ای و میکرو لرزه ­ای
ژئومکانیک مخازن
آزمونهای آزمایشگاهی و برجا
مدل­سازی
حفاری
تولید ماسه
شکست هیدرولیکی
پایداری چاه
موضوعات خاص در ژئومکانیک نفت