اطلاعات همایش

همایش
نخستین کنفرانس بین المللی کیهان شناسی و هیئت نگاری در تمدن اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
hanif.ghalandari@ut.ac.ir

برگزار کننده
پژوهشکده تاريخ علم دانشگاه تهران

تاریخ
از 1397/09/20 لغایت 1397/09/21
_ آثار متقدم هیئت تا پیش از سدۀ ششم هجری

- آغاز هیئت نویسی و آثار مهم هیئت در سده‌های ششم و هفتم هجری

- نجوم غیربطلمیوسی در آثار هیئت

- جغرافیای ریاضی در آثار هیئت و ارتباط آن با آثار دیگر نجوم ریاضی در تمدن اسلامی

- رابطۀ میان کتاب‌های هیئت و دیگر آثار نجومی دانشمندان اسلامی