اطلاعات همایش

همایش
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-66488815

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تهران

تاریخ
از 1397/05/27 لغایت 1397/05/30
پمپ های خورشیدی
مدیریت انرژی
تکنولوژی پایش، اندازه گیری و کنترل
اینورتورها (مبدل ها)
لوازم خانگی خورشیدی
آبگرمکن های خورشیدی
کلکتورهای آبگرم خورشیدی
پنل ها و سلول های خورشیدی
سیستم های تولید همزمان خورشیدی
باطری ها و ذخیره کننده های خورشیدی
کمپرسورهای DC جهت کاربرد در یخچال ها
بردهای الکترونیکی جهت سیستم های تولید برق خورشیدی
طراحی و مهندسی سیستمهای خورشیدی
آزمایشگاه ها، نرم افزارها و دوره های آموزشی
نشریات تجاری
و سایر سیستم ها و تجهیزات مرتبط با انرژی خورشیدی