اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت و کار آفرینی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی تابران

تاریخ
از 1396/01/31 لغایت 1396/01/31