اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
921-3513958

ایمیل
olgalavr@mail.ru

برگزار کننده
دانشگاه دولتی روسیه در علوم انسانی، آکادمی هنر روس

تاریخ
از 1397/07/26 لغایت 1397/07/27
• هنر (هنرهای تجسمی و تزئینی، معماری، معماری منظر، هنر سینما) به عنوان یک پدیده فرهنگی
• هنر به عنوان راهی برای درک و شناخت
• فلسفه هنر در پیوند فرهنگ ها و تمدن ها
• تاثیر فرهنگ روسیه در هنر کشورهای شرقی
• معماری ایرانی در روسیه
• هنر ایرانی و هندی در موزه¬های و مجموعه¬ های روسیه
• تاثیر فرهنگ های کشورهای شرق در هنر روسیه، "سبک شرقی" در هنر تزئینی روسیه، هنر شرق شناسی روسیه
• هنر سنتی و معاصر مناطق و مرزهای شرقی روسیه
• هنر معاصر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها هنر
• گفتمان نقد هنر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها
• ترنس¬ کالچر هنر به عنوان راهی برای نگهداری و تولید کدهای شناختی از فرهنگ
• اثر هندی در فرهنگ روسیه
• سایر موضوعات میان رشته ای علوم انسانی مرتبط با کنفرانس (هنر، معماری، فرهنگ و تمدن، ادبیات، زبان شناسی)