اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ
از 1396/02/26 لغایت 1396/02/26
سیستم های توزیع شده و محاسبات

پردازش داده های بزرگ

تحلیل شبکه های اجتماعی

بینایی ماشین توزیع شده