اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و فرهنگ

تاریخ
از 1396/08/11 لغایت 1396/08/11