اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس مطالعات نوین مدیریت در ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین

تاریخ
از 1396/06/25 لغایت 1396/06/25