اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی را با عنوان «نقد متون و کتب علوم انسانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

تاریخ
از 1396/09/30 لغایت 1396/09/30
مبانی نقد
روش نقد
تجارب حرفه‌ای نقد
چشم انداز نقد مطلوب