اطلاعات همایش

همایش
کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دبیر خانه دائمی کنگره

تاریخ
از 1396/08/24 لغایت 1396/08/24
حوزه امور اقتصادی و گردشگری

حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات

ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری

حوزه بهداشت و سلامت

حوزه فرهنگی ـ اجتماعی و ورزش