اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی معماری وشهرسازی پایداری و تاب آوری، از آرمان تا واقعیت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

تاریخ
از 1396/02/30 لغایت 1396/02/30