اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالی روزبهان

تاریخ
از 1396/09/23 لغایت 1396/09/23
مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
مهندسی پزشکی
مهندسی عمران و معماری
مهندسی صنایع
مهندسی انرژی
مهندسی مکانیک