اطلاعات همایش

همایش
ولین همایش ملی قرآن باوری، انسان معاصر و دانش روز

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده اصول الدین

تاریخ
از 1396/07/15 لغایت 1396/07/15