اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی نوین

تاریخ
از 1396/12/03 لغایت 1396/12/03