اطلاعات همایش

همایش
دومین کنگره ملی توسعه مخازن شکافدار با رویکرد ازدیاد برداشت از مخازن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
06134121519

ایمیل
info@frdconf.ir
وب سایت www.frdconf.ir/fa

برگزار کننده
مجتمع اموزش فنون اهواز - دانشگاه صنعت نفت

تاریخ
از 1397/02/05 لغایت 1397/02/06
• مدیریت یکپارچه و راهبردهای کلان در توسعه میادین نفت و گاز
• چالش های پیش روی مدیریت صیانتی و ازدیاد برداشت مخازن کشور
• مدیریت مخازن شکافدار و اهمیت استراتژیک آن برای صنعت نفت کشور
• مدیریت یکپارچه و ارتقا بهره‌وری پروژه‌های توسعه مخازن
• مدیریت ریسک و منابع انسانی در پروژه‌های توسعه مخازن
• ارتقا و بومی سازی فناوری (انتقال فناوری) یا تولید فناوری (واحدهای تحقیق و توسعه)
• راهبردهای کلان توسعه میادین نفت و گاز و لزوم مشارکت بین المللی
• اهمیت فناوری اطلاعات و مدیریت داده ها در طرح های توسعه ای مخازن
• زمین‌شناسی و پتروفیزیک
• تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر خصوصیات مخازن شکافدار
• مطالعات رخساره‌ای، دیاژنز، محیط‌های رسوبی و چینه‌شناسی ناحیه‌ای
• ارزیابی خواص مخزنی با استفاده از داده‌ها و فناوری‌های نوین لرزه‌نگاری
• مطالعات ژئومکانیکی مخازن هیدروکربوری
• انواع نمودارگیری در مخازن شکافدار (چالش ها، مشکلات و روش های تعمیم)
• بررسی و تحلیل برخی از رفتارهای مخازن شکافدار با استفاده از نمودارهای معمول
• حفاری چاه‌های نفت و گاز، چالش‌ها و فناوری‌ها
• فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی عملیات حفاری به ویژه در مخازن شکافدار
• مدیریت داده ها و کاهش هزینه‌های عملیات حفاری
• استفاده از داده های حفاری در توصیف سیستم شکافها
• فناوری های طراحی و کنترل هرزروی سیالات حفاری و تکمیل چاه
• روش‌های افزایش پایداری دیواره چاه
• روش‌های پیشگیری و یا کاهش آسیب سازندی حین عملیات حفاری
• مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیستی در صنعت حفاری
• مهندسی بهره‌برداری و بهینه‌سازی تولید از چاه‌های نفت و گاز
• طراحی و بهینه سازی فناوری های افزایش بهره وری (IOR)
• فناوری‌های نوین چاه محور و تاسیسات محور و تاثیر آن‌ها بر افزایش بهره‌وری
• تعیین مشخصات شکاف‌ها با استفاده از اطلاعات تولید
• فناوری چاه‌ها و میادین هوشمند در میادین نفت و گاز
• مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی در چاه‌
• تاثیر روش‌های انگیزش چاه بر افزایش بهره‌وری و بهبود تولید
• چاه‌آزمایی در مخازن شکافدار
• مهندسی مخازن
• ازدیاد برداشت در مخازن شکافدار و نامتعارف و چالش‌های پیش رو
• تعیین مشخصات سنگ و سیال مخزن با در نظر گرفتن تاثیر شکاف ها
• کاربرد فناوری نوین در ازدیاد برداشت با رویکرد مخازن ایرانی
• مدل‌سازی و شبیه‌سازی مخازن (شکافدار و معمولی)
• عدم قطعیت‌ها و به مقیاس رسانی داده‌های آزمایشگاهی
• مطالعات موردی سناریوهای مناسب توسعه میدان
• روش‌های پیش‌بینی سریع عملکرد مخازن
• روش‌های پایش عملیات ازدیاد برداشت