اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی – اجتماعی

تعداد مقالات
0

همراه
09385636033

تلفن ثابت
04436261640

ایمیل
aconfpsy@gmail.com
وب سایت www.psy97.ir

برگزار کننده
دانشگاه علامه خویی

تاریخ
از 1397/03/31 لغایت 1397/03/31