اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی آمایش علم و فناوری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بین المللی امام خمینی

تاریخ
از 1396/09/02 لغایت 1396/09/02