اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تعداد مقالات
0

همراه
0990630585

تلفن ثابت
021-88953465

ایمیل
info@achsconf.com

برگزار کننده
پژوهشکده مدیریت و توسعه

تاریخ
از 1396/10/05 لغایت 1396/10/05