اطلاعات همایش

همایش
همایش توسعه پایدار و بهره وری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی- واحد اهر

تاریخ
از 1396/08/11 لغایت 1396/08/11
اقتصاد مقاومتي؛ تولید و اشغال و توسعه پايدار و بهره‌وري
جايگاه توسعه پايدار و بهره‌وري در برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور
نقش دانشگاه‌ها و مراكز علمي درارتقاء بهره‌وري و توسعه پايدار
سازوكارهاي ارتقاء بهره‌وري در بخش منابع انساني، صنعت، نیرو، پزشکی، مهندسی، خدمات عمومی و كشاورزي
زمينه‌هاي ارتقاء بهره‌وري اجتماعي- فرهنگي و حقوقی با تاكيد بر نهاد خانواده
نقش فناوري‌هاي نوين، خلاقيت و رقابت‌پذيري در بهره‌وري و توسعه پايدار
سنجش وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي بر اساس مؤلفه‌هاي بهره‌‌وري و توسعه پايدار
نقش آموزش، فرهنگ، ساختار سازماني و سبك مديريت در بهره‌وري
معنويات، اخلاق و ويژگي‌هاي روانشناسي در بهره‌وري
سنجش و ارزيابي الگوهاي روابط متقابل بهره‌وري و توسعه پايدار